Lubka pój, mi ruku daj
a wočin woči šěroko:
Pokažu ći wjes a kraj a moje město Budyšin.
Ja tebi zynču do wucha
a spěwam z lutoh
wjesela:
Njech wšudźe druhdźe rjenje je,
najrjeńšo wšudźe z
tobu je.

Lubka, sydń so na koło, wšak ranje lubi słónčny dźeń!
Wěm ći krasny jězoro
za Budyšinom naprawo.
Ja tebi zynču do wucha
a spěwam z lutoh
wjesela:
Njech wšudźe druhdźe rjenje je,
najrjeńšo wšudźe z
tobu je.

...

Wutrobnje witajće k nam!
Chór "Budyšin"

Chór "Budyšin", 7. Julija 1964 jako "Centralny chór Domowiny" załoženy, štož wotpowědowaše jeho tehdyšej zestawje, přiwza 1968 mjeno "Budyšin", zo by zwuraznjał městno swojeje skutkownosće. Jan Bulank załoži chór ze zaměrom, podać so na mjezynarodne wubědźowanje do Jendźelskeje.

W lěće 1972 potom w Llangollen (Waliziska) na International Musical Eissteddfod z wulkim wuspěchom poby a wudoby sej mjez 32 chórami z cyłeho swěta 4. městno. Chór "Budyšin" naslěduje tradicije 1860 załoženeho centralneho serbskeho chóroweho zjednoćenstwa "Lumir". Z mnohimi złotymi medaljemi přiznachu so jemu wuměłske wukony.

Wón počesći so z Wuměłskim mytom Domowiny (1966), z Mytom ludoweje wuměłskeje tworiwosće 1.rjadownje (1971) a z Mytom Ćišinskeho 1. rjadownje (1976). Přez lětdźesatki pěstuje přećelske poćahi k čěskim chóram, wosebje chórej w Stěbořicach pola Opavy.

Chór słuša do sobuwuhotowarjow wulkich serbskich spěwarskich swjedźenjow w druhej połojcy dwaceteho lětstotka w Serbach.

Mjez druhim spěwaše Bjarnata Krawcowu "Missu solemnis" (1966); oratorij "Wójna a měr" (1995) a chórosynfoniske twórby K.A. Kocora; oratorije "Nalěćo" - "Žně" - "Serbski kwas" - "Podlěćo" a "So zwoni měr" prez 60 razow. Tuchwilu wobdźěli so chór kóžde druhe lěto na wjetšim spěwnym projekće, husto zhromadnje z chórom a orchestrom SLA.

Z hłownym předmjetom je chórej "Budyšin" serbska spěwna literatura, tež němska a mjezynarodna. Koncerty wjedźechu chóra w poslednim času do cyrkwje „Našeje lubeje Knjenje“ w Drježdźanach, do Chama, Opavy a Stěbořic.Chór je z čłonom Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow z.t. a Zwjazka němskich chórow z.t. (DCV) a wobdźěli so na jich projektach a zhromadnych produkcijach. Spěwarki chóra "Budyšin" noša něhdyšu narodnu drastu ewangelskich Serbowkow Budyskeho kraja.25 čłonow chóra próbuje kóždu póndźelu 18:45-21:00 hodź. w rumnosćach SLA na Wonkonwnej Lawskej 2 w Budyšinje. Wobsteji móžnosć so na hłosowym kubłanju wobdźělić a to pola znateje mezzosopranistki Tanje Donatec. Chór Budyšin spěchuje so wot Załožby za serbski lud a města Budyšin a dóstanje tež podpěru wot mnohich spěchowacych čłonow.